Kerkwervesingel 269, 3086 HN Rotterdam
085 877 03 31

Re-integratie

SmartPLUS Resources is reeds jaren de specialist op het gebied van re-integratie, 1e spoor en 2e spoor, gespecialiseerd in resultaat.

Re-integratie (1e spoor)

Indien een werknemer na langdurig ziekteverzuim weer (langzaam) terugkeert in het arbeidsproces bij de eigen werkgever wordt dit 1e spoor genoemd. Een intensieve begeleiding vindt dan vaak plaats door een externe re-integratiecoach.

Bij het re-integratie 1e spoor is het belangrijk om werkgebonden problemen te achterhalen en zijn werkplekonderzoek en afweging van het takenpakket daar onderdeel van. De werknemer zal gefaseerd terugkeren naar de werkplek, waarbij intensieve coaching van belang is.

Re-integratie (2e spoor)

Indien een werknemer ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met de Wet verbetering Poortwachter. De wet stelt dat de werkgever (en werknemer) er bij langdurig verzuim alles aan moet doen om passend werk binnen het bedrijf te bereiken. Als er binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn in de eigen of andere functie dan volgt re-integratie 2e spoor. Extern wordt dan naar passend werk gezocht.

Pakket

SmartPLUS biedt een pakket re-integratiediensten om doelgericht en effectief te werken aan een nieuwe beroepsmatige toekomst.

Individuele en intensieve begeleiding

SmartPLUS gaat uit van een individuele en intensieve begeleiding van de cliënten enerzijds en een adequate match met de vraag op de (regionale) arbeidsmarkt anderzijds. De individuele wensen en behoeften van de cliënt worden in de aanpak van SmartPLUS gekoppeld aan de reële mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. Essentieel is dat er een goede vertrouwensbasis wordt gelegd – en behouden– in de driehoek tussen outplacement/re-integratie adviseur, cliënt en opdrachtgever.

Speerpunten

Speerpunten bij de uitvoering van de dienstverlening door SmartPLUS zijn dan ook:

  • Opbouwen van een vertrouwensbasis
  • Integrale één-op-één benadering
  • Aanbod- en vraaggericht
  • Kortste weg naar passend en duurzaam werk
  • Nazorg

Doel dienstverlening

Het doel van de ingezette dienstverlening is de kortste weg naar passend en duurzaam werk.

  • De kortste weg: door middel van een op de individuele cliënt én de werkgever toegesneden traject
  • Passend en duurzaam werk: algemeen geaccepteerde arbeid die enerzijds past bij de talenten, vaardigheden, kwaliteiten en beperkingen/belemmeringen van de cliënt en die anderzijds realistisch haalbaar is

Regio’s

Wij zijn gevestigd en werken in de regio en omgeving Rotterdam, Rijnmond, Hoek van Holland, Gouda, Boskoop, Utrecht, Zevenhuizen, Capelle aan de IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Schiedam, Delft, Westland, Den Haag, Voorschoten, Rijswijk, Naaldwijk, Monster, ‘s-Gravenzande, Ridderkerk, en Hendrik Ido Ambacht. Drechtsteden: Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Gorinchem.

Aanmelden

Meld je direct aan bij SmartPLUS door te bellen op 085-877 0331 of laat een bericht achter en maak een afspraak. Je kan je ook aanmelden via je UWV contactpersoon.