Kerkwervesingel 269, 3086 HN Rotterdam
085 877 03 31

Visie en missie

Visie

Ieder mens is uniek, geeft kleur aan en is van betekenis voor de arbeidsmarkt. De kandidaat staat voor ons centraal, het naar boven halen van (meerdere) talenten en deze vertalen naar de markt is onze focus. Door onze individuele benadering en begeleiding van de cliënt en onze kennis van de arbeidsmarkt realiseren wij adequate matches. Wij zijn er van overtuigd dit te bereiken door het aangaan van een duurzame relatie met cliënt en opdrachtgever.

Missie

Onze missie is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent voor ons een goede balans tussen ‘person’, ‘people’, ‘planet’ en ‘prosperity’ op lange termijn waardoor wij minder afhankelijk zijn van economische schommelingen en snel kunnen inspelen op de veranderende omgeving.

Het duurzaamheidsbeleid van SmartPLUS komt verder tot uitdrukking in de wijze waarop met cliënten en organisaties wordt omgegaan; het opbouwen van een langdurige en duurzame relatie staat voorop. Daarbij ligt de focus op het vertalen van unieke talenten naar de markt om zodoende een goede match te maken met kandidaat en organisatie.

Cliënten zijn voor ons alle mensen, ook zij die om welke reden dan ook een (grotere) afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Diversiteit en kleurrijkheid zijn voor ons eveneens waarden die hoog in ons vaandel staan.

Meer informatie

Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden neem dan contact op met SmartPLUS
085-8770331 of stuur ons een mail.