Kerkwervesingel 269, 3086 HN Rotterdam
085 877 03 31

Medische hoek

Medische hoek SmartPLUS

Fysio- en oedeemtherapie, osteopathie, manuele therapie, sportfysiotherapie, medical taping, scar management, revalidatie na operatie, orthopedische revalidatie, podotherapie, dieet en voeding, personal training. Door onze kennis en praktijkervaring begrijpen wij beter de medische en psychische klachten van onze klanten.

Klanten ervaren onze expertise t.a.v. hun herstelproces en hoe de volgende stappen gemaakt kunnen worden naar passende werkhervatting op een betaalde werkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligersplaats.

Om werkfit te worden en/of passend het werk weer te hervatten zal een klant ook moeten werken aan het versterken persoonlijke effectiviteit en zijn/haar gezondheid, in beweging komen en oefenen om het lichaam en spieren (medische klachten) beter te laten herstellen.

We zien bij veel klanten, dat bij fysieke klachten een vicieuze cirkel ontstaat en zij zonder de juiste coaching hier niet uitkomen. Naast de fysieke klachten wordt stress dan ook een grote factor. Een ander probleem is ook vaak, dat een klant alleen een basis verzekering heeft en geen aanvullende verzekering. Behandelingen kunnen dan nauwelijks ingezet worden.

Met klanten gaan we goed in gesprek en kunnen we met onze kennis, ervaring en samenwerking met professionals een klant goed in beweging brengen, adviseren, een second opinion laten doen, een diagnose stellen, behandelingen inzetten en concreet krijgen wat de juiste stappen zijn naar passend herstel, verbeteren persoonlijke effectiviteit om werkfit te worden en werkhervatting te bereiken.

In de praktijk zien we dat dit uitstekend werkt en er concrete resultaten geboekt worden. Er wordt namelijk duidelijkheid gecreëerd voor de klant zelf, voor ons en voor het UWV. Klant krijgt meer inzicht in zijn/haar klachten of bevestiging. En verder wat voor stappen we gaan zetten om resultaat te halen.

Concreet stellen we onze aanpak vast: wat houdt klant tegen, waar zitten de belemmeringen en problematieken, wat is nu de status van de klachten, wat moet er gebeuren in het herstelproces, wat is nodig om klant werkfit te maken en wat kan klant wel of niet voor passend werk doen of op termijn gaan doen.

Concreet kunnen we ook vaststellen, dat de klachten van klant dusdanig zijn, dat klant niet werkfit kan worden.

Services
Marty Picauly

Ex-sportmasseur en sport- en bewegingsinstructeur.
Directeur SmartPLUS

M: 06 523 124 72
E: mp@smartplus4u.nl

Services
Harold Launspach

Osteopaat
Osteopathie Rotterdam

E-mail: info@osteopathie-rotterdam.nl

Services
Kelsey Picauly

Diëtist en Personal Trainer.
Westland Gezond

M: 06-46467293
E: kelsey@westland-gezond.nl
T: 0174-266 910

Health Check Samen Fit programma

Meten is weten! Zeker bij je gezondheid. Voor aanvang van de Health Check ontvangen de medewerkers een vragenlijst over hun leefstijlpatroon. Tijdens de Health Check nemen we de vragenlijst door, nemen we diverse gezondheidstesten af (gewicht, vet%, BMI, middelomtrek, lenigheidstest, bloeddruk, glucose en cholesterol.) en stellen we persoonlijke doelen op. Dit op het gebied van voeding, beweging en ontspanning/mindset. Uiteraard is er ruimte voor vragen tijdens de Health Checks. De eerste Health Check duurt 1,5 uur, daarna komen de medewerkers regelmatig terug voor een evaluatie. Deze evaluatie duurt ca. 45 minuten tot 1 uur. Doordat er ruim voldoende tijd is voor persoonlijke inbreng, dient dit evaluatiemoment echt als personal coaching. Daarnaast wordt er opnieuw gemeten waardoor de voortgang goed in beeld wordt gebracht.

Preventief medisch onderzoek

Het onderdeel health check van het Samen-Fit programma geeft meer aandacht aan de algemene (potentiële) gezondheidsklachten. Hiermee valt het onder de aangehouden leidraad voor een Preventief medisch onderzoek (PMO).

Boek ‘Een en al oor’

SmartPLUS heeft met Wies Groeneveld het boek Een en al oor uitgebracht.

Het belang van horen in onze samenleving en wat minder horen betekent voor het individu, de omgeving en de samenleving.

Portfolio

Doof, slechthorend, tinnitus of hyperacusis. Wat is dat? Hoe voelt zoiets? Hoe beleef je zoiets? Wat betekent dat voor je persoonlijke leven en in het maatschappelijk verkeer? Wat moet er gebeuren om met een gehoorbeperking volgens het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij?

Deze vragen staan centraal in het boek Een en al oor.

Voor wie het boek is

Het boek is geschreven voor een breed publiek. Gehoorbeperkingen zijn voor velen onbekend terrein, waardoor dove en slechthorende mensen vaak onbegrip vanuit hun goedhorende omgeving en de maatschappij ervaren. Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen meemaken.

Het boek is voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk. Het bevat veel ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Enkele willekeurige voorbeelden: kribbige reacties van mensen uit de directe omgeving, niet (meer) kunnen bellen terwijl je alleen maar telefonisch contact kunt opnemen met de Belastingdienst, geen baan kunnen vinden of slechts een baantje ver beneden je niveau, onbegrip bij leidinggevenden en collega’s, onverstaanbare omroepberichten op stations.

Voor werkgevers is dit boek een regelrechte must. Het helpt hen om mogelijke drempels voor het in dienst nemen van een dove of slechthorende persoon weg te nemen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die slechthorend of doof is, kan hij of zij door de informatie, ervaringen en voorbeelden die werknemer beter begrijpen en faciliteren.

Professionals als bijvoorbeeld re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, zorgverleners en overheidsfunctionarissen kunnen zich na het lezen van dit boek beter verplaatsen in een cliënt die slechthorend of doof is. Daardoor kan maatwerk worden geleverd.

Culturele, medische en overheidsinstellingen kunnen door enkele relatief simpel te realiseren oplossingen de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden vergroten.

Arbeidsregio’s

SmartPLUS voert trajecten uit in de arbeidsregio’s: Amersfoort, Drechtsteden, Gorinchem, Groot Amsterdam, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden Utrecht, Rijnmond, Zaanstreek / Waterland, Zuid Holland – Centraal.

In Gemeenten zoals: Rotterdam Rijnmond, Hoek van Holland, Gouda, Boskoop, Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Delft, Westland, Den Haag, Voorschoten, Rijswijk, Naaldwijk, ‘s-Gravenzande, Monster, Ridderkerk, Zwijndrecht, Papendrecht, Gorinchem, Groot Amsterdam, Zaandam, Leiden en Haarlem.

Aanmelden

Wil je in de re-integratie bij SmartPLUS? Meld je aan door te bellen op 085-877 0331 of laat een bericht achter om een afspraak met een van de jobcoach te maken. Je kan je ook aanmelden via je UWV contactpersoon.